Maciej Linzenbarth - adwokat - Kraków

Polski | English | Deutsch

Kancelaria Adwokacka - Kraków

Zakres naszych usług
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo cywilne
Prawo nieruchomości i budowlane
Prawo konsumenckie
Postępowania sądowe
Prawo podatkowe
Prawo papierów wartościowych
Prawo europejskie
Prawo spółek

Naszym klientom zapewniamy pomoc prawną związaną z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Dokonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości pod kątem możliwości wystąpienia roszczeń osób trzecich, roszczeń wynikających z wywłaszczenia nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy oraz dokumenty niezbędne do takich czynności jak w szczególności: sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, ustanowienie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, etc.). Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniu przed sądami wieczystoksięgowymi (m.in. sporządzanie wniosków o dokonanie wpisu/wykreślenia prawa, sprostowanie oznaczenia nieruchomości, etc.).

Podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości proponujemy kompleksowa obsługę, polegającą na reprezentowaniu ich przed organami administracyjnymi na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, opracowaniu dostosowanych do potrzeb klienta projektów najczęściej zawieranych umów (o roboty budowlane, nadzór budowlany, umowy z podwykonawcami, zakładami dostarczającymi wodę, energię etc.). Reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach z ich kontrahentami sporządzając regulaminy, ogólne warunki umów i pozostałą dokumentację, zwracając przy tym szczególną uwagę na uprawnienia stron w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez konsumenta. W razie zaistnienia sporu sądowego, reprezentujemy interesy naszych klientów we wszystkich stadiach i instancjach postępowania.

Adwokat Maciej Linzenbarth
ul. Armii Krajowej 19 (1 piętro)
30-150 Kraków